• Trường Đại học Hùng Vương

  • TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2022 - ĐỢT 1

  • Thí sinh nhập SỐ CCCD HOẶC CMTND và MÃ XÁC NHẬN vào các ô dưới đây (ví dụ: 025304003xxx)